top of page

PODSUMOWANIE ROKU 2020 W PARAFII W SARNOWIE

Pożegnaliśmy rok 2020 - rok niezwykły, trudny, smutny. Dla  jednych tragiczny, dla innych beznadziejny, a dla wszystkich zaskakująco inny od tego, czego dotychczas doświadczaliśmy. 

Jako Wspólnota trzymaliśmy się dzielnie, bo mimo przepisów i rygorów  niesprzyjających wielkiej frekwencji udało się uroczyście obchodzić  najważniejsze święta. Nigdy nie zabrakło chętnych i odważnych parafian, którzy wzięli na swoje barki trud utrzymania porządku i czystości w kościele. Całe grupy przychodziły zbudować Grób Pański na Wielkanoc, ołtarze na  Boże Ciało czy szopkę bożonarodzeniową. Przeżyliśmy wizytację kanoniczną, Pierwszą Komunię Świętą - chociaż w późniejszym terminie - a we wszystkie  niedzielę i dni powszednie odbywały się msze święte. Nasz kościół nie świecił  pustkami - zawsze byli jacyś ludzie. 

Znaleźli się parafianie pomocni użyteczni w każdej bieżącej potrzebie: w  naprawach usterek, usunięciu wyciętych krzewów, zebraniu składek  ulicznych - dzięki temu wsparciu finansowemu i ofiarą indywidualnym udało  się finansowo przetrwać bez zadłużenia parafii. I za te prace wszystkim  serdecznie Bóg zapłać.  

Szczególnie dziękuję Akcji Katolickiej za udział w każdym przedsięwzięciu, w  tym za rozprowadzenie darów dla najbiedniejszych. Dziękuję też ofiarodawcom tychże.  

Wielkie Bóg zapłać: 

• pani Urszuli Jewakowej za zawsze życzliwą współpracę i ofiarność;

 

• panu Krzysztofowi Toczkowskiemu za wymianę żarówek w całym  kościele; 

• panu Henrykowi Sobczykowi za regularną pomoc podczas liturgii;

 

• całej rodzinie państwa Stachowiczów za wieloraki wkład w życie  parafii; 

• panu Jackowi Nowakowi za stałą pomoc techniczną; 

• panu Robertowi Płaszence za nadzór nad instalacją grzewczą i wodną;

 

• panu Andrzejowi Gęborskiemu za opiekę nad instalacją elektryczną; 

• pani Kazi Korcowej za jej niestrudzona obecność i pomoc;

• pani Wiesławie Żemczykowskiej za rozprowadzenie opłatków i prace  porządkowe; 

• służbie liturgicznej, ministrantom, osobom sprzątającym świątynię,  dekorującym kościół i ołtarze, kupującym kwiaty - wszystkim, którzy w  jakikolwiek sposób włączyli się w życie parafii. 

Na koniec bardzo dziękuję naszemu panu organiście Łukaszowi, państwu  Krygierom i Sobolewskim, Mai Szafrudze, Michałowi Bzowskiemu i całemu  zespołowi, który w dni świąteczne dostarczył nam wielu wzruszeń i emocji.  Byliście takim jasnym promykiem młodości, radości i nadziei. Wasza muzyka i  śpiew na chwałę Pana pozwalała otrząsnąć się z przygnębienia i ogrzać serca. 

 

Niech pan Bóg Wam błogosławi we wszystkim! 

Kończąc ten rok, dziękujemy Panu za to, że pozwolił nam przetrwać i  modlimy się o jego opiekę i błogosławieństwo w nowym roku. Oby rok 2021 przyniósł nam spokój zdrowie i normalność. 

Szczęść Boże!

ks. Andrzej

bottom of page