top of page

PODSUMOWANIE ROKU 2019 w PARAFII W SARNOWIE

Miniony rok był dla naszej parafii owocny. Wspólnymi siłami i finansowym wsparciem udało się naszej wspólnocie dokonać wielu przedsięwzięć. 

Inwestycje

1) Wymieniliśmy część środkową posadzki w kościele, zamieniając niewygodne deski na nowe płytki.

 

Materiały budowlane przekazali pan Marek Gaciarz i jego córka Beata. Prace przy położeniu płytek wykonali panowie: Henryk Pokrywka, Tadeusz Kukiełka, Henryk Sobczak, Krzysztof Klimczak.

 

Wywózką gruzu zajął się pan Mateusz Smoczyński. Nade wszystko wdzięczność należy się panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu głównemu pomysłodawcy i wykonawcy projektu. Wszyscy wymienieni parafianie pracowali nieodpłatnie. 

Po prawej: nowe płytki w środkowej części kościoła.

płytki.jpg

2) Mamy nowy ołtarz boczny - ofiarowany i wykonany przez pana Bogdana Oliwę i jego współpracowników. 

IMG_6441.jpg
IMG_6443_edited.jpg

Nowy ołtarz boczny

3) Najpoważniejszą inwestycją tego roku jest zainstalowanie podjazdu dla niepełnosprawnych. Konstrukcja i jej montaż kosztowały 28 tys. złotych. To bardzo duża kwota, dlatego składka trwała wiele miesięcy.

 

Po podsumowaniu Waszych ofiar, w tym złożonych w czasie kolędy, mogę z satysfakcją poinformować, że udało nam się zebrać całą kwotę.

 

Cieszę się i z całego serce dziękuję za szczodrość, bo ten solidny podjazd będzie latami służył zarówno mamom z wózkami, niepełnosprawnym, jak i wszystkim, którym zabraknie sił, aby wejść po schodach.

 

Przy tej okazji szczególne podziękowanie dla pana Piotra Stępnia za fachowe konsultacje i poświęcony czas oraz pana Zenona Nasiennika za połączenie podjazdu z chodnikiem wokół kościoła (praca + materiały). 

Po prawej: podjazd dla niepełnosprawnych i jego połączenie z chodnikiem

IMG-0513.JPG
IMG_2969.jpg

4) Od kilku miesięcy mamy nową tapicerkę na fotelach w prezbiterium. Jest to dar i wykonanie pana Grzegorza Strzemiecznego. 

IMG_0499.jpeg
IMG-0506.jpg
IMG-0504.jpg

5) Nowe narzuty na stoliki w zakrystii i pod chórem oraz obrusy na boczny ołtarz uszyła pani Bogusława Olszewska. Jest to również dar serca.

 

6) Kupiliśmy nowy komplet obrusów ołtarzowych.

 

7) Chciałbym też poinformować, że nasza parafia nie jest zadłużona ani w płatnościach państwowych, ani kurialnych.

Stała współpraca 

Nasza parafia, chociaż nie największa, może dobrze funkcjonować dzięki ofiarności wspólnoty i stałej pomocy grupy wiernych, którzy nie szczędzą czasu i wysiłku dla wspólnego dobra. Im wszystkim chciałbym podziękować.

 

1) Nad bezpieczeństwem i sprawnością instalacji elektrycznej i grzewczej czuwają nieustannie, usuwając usterki, dostarczając potrzebne części pp Andrzej Gęborski i Robert Płaszenko, Jacek Nowak, Przemysław Musiał. Panowie pomagają na bieżąco w każdej sytuacji.

 

2) Stałą i pełną życzliwości współpracę z urzędami: gminnym i skarbowym zawdzięczamy pani Annie Hutyrze i pani Annie Gęborskiej.

 

3) Na osobne wyróżnienie zasługuje pan Henryk Sobczyk, zawsze gotów przyjść z pomocą przy uroczystościach w świątyni.

 

4) Zawsze można liczyć na panią Urszulę Jewak, która na każdą uroczystość służy swoim talentem, przyozdabiając kwiatami naszą świątynię. Wszelkie prace wymagające umiejętności krawieckich i dekoracyjnych wykonuje bezinteresownie pani Bogumiła Olszewska.

 

5) Działalność Akcji Katolickiej obejmuje wiele przedsięwzięć i to zarówno duchowych, jak i konkretnej materialnej pomocy. Jej członkowie dbają o oprawę uroczystości kościelnych, organizują zbiórki dla potrzebujących i czynnie uczestniczą w nabożeństwach.

 

6) Kółka różańcowe podtrzymują tradycję modlitewną i wspierają również finansowo.

 

7) Kolejny rok trwała owocna współpraca ze Strażą Pożarną, która jest niezawodna w pomocy przy sprzątaniu wysokich partii kościoła, zabezpieczaniu procesji i pełnieniu warty przy Grobie Pańskim.

 

8) Podziękowania należą się także wszystkim cotygodniowo sprzątającym kościół, kupującym kwiaty, dbającym o schludność obejścia.

 

9) Jest cała grupa osób uświetniających liturgie eucharystyczną: ministrantów, lektorów, psalmistów, na czele z nowym panem organistą Łukaszem Grzombą.

 

10) Bóg zapłać także wszystkim, które wspierają inicjatywy i prace na rzecz kościoła, dbają o jego kondycję, dobrą rada i ofiarą czy w jakikolwiek inny sposób zaangażowali się w życie parafii. 


Niech dobry Bóg wynagrodzi wszystkim! 

Wydarzenia

W tym roku przeżywaliśmy razem wielkie święta: Wielkanoc, Boże Narodzenie czy Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. Gościliśmy Ks. Bpa Ordynariusza Grzegorza Kaszaka, który udzielił naszej młodzieży sakramentu bierzmowania. Wspólnie obchodziliśmy także Święto Chleba, ubieraliśmy choinki czy Grób Pański.

 

Fotorelacje z tych wydarzeń można znaleźć tutaj, natomiast podsumowanie tegorocznej wizyty duszpasterskiej - tutaj. Mam nadzieję, że ten rok będzie równie bogaty i radosny w naszej parafii!

Szczęść Boże!

ks. Andrzej

bottom of page