top of page

KRÓTKA HISTORIA PARAFII W SARNOWIE

 

Sarnów to miejscowość między Będzinem a Wojkowicami Kościelnymi, przy trasie szybkiego ruchu z Katowic do Częstochowy. Terytorialnie przynależy do gminy Psary w powiecie będzińskim i ma około 1800 mieszkańców.

Początkowo Sarnów należał do parafii św. Trójcy w Będzinie. W latach 40. XX wieku przyłączony został do parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Będzinie (dzielnica Łagisza). Od 1984 roku Msze św. były odprawiane przez kapłanów z parafii macierzystej w domu państwa Pawlików. W 1988 r. erygowano parafię w Preczowie i wówczas część mieszkańców Sarnowa została do niej przyłączona.

 

 

Dawna kaplica drewniana przy ul. Wiejskiej, rok 1991.

Przełomem w dążeniach do utworzenia własnej parafii własną parafię i kościół był rok 1989. Kierowana przez nowego proboszcza, księdza Józefa Mocha, parafia w Łagiszy nabyła działkę budowlaną w Sarnowie dla urządzenia punktu katechetycznego. Rok później zlecono wykonanie projektu budynku do celów religijno-katechetycznych. Budowa została wstrzymana ze względu na powrót katechezy do szkół.

 

 

 

 

Plac pod budowę kościoła, rok 1992.

 

17 lipca 1990 roku bp częstochowski Stanisław Nowak utworzył w Sarnowie duszpasterstwo, zlecając przygotowanie duchowe i materialne przyszłej parafii ks. Witoldowi Pękalskiemu, wikaremu parafii w Łagiszy. Specjalny dekret, powołujący parafię pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza, wydany został 6 czerwca 1991 roku. Nowo powstała parafia objęła ulice: Browarną, Główną, Graniczną, Gruntową, Jasną, Kamienną, Krótką, Parkową, Podgórną, Poprzeczną, Spacerową, Szkolną, Środkową, Wąską, Wiejską  od nr 5 do 103 i od 1d do 104. Zieloną, Źródlaną. Pozostałe ulice, tj. dalsza część ul. Wiejskiej i Stara (Górki) pozostały w parafii Preczów.

Pod koniec roku 1991 proboszcz zlecił wykonanie projektu kościoła architektowi mgr inż. Mariuszowi Zjawionemu. Stosowne zezwolenie na budowę otrzymano 15 maja 1992 roku a prace ziemne rozpoczęto 15 lipca. Pierwszą Mszę odprawiono już 4 grudnia 1993 roku.

Kamień węgielny pod budowę kościoła został poświęcony przez papieża Jana Pawła II, podczas IV pielgrzymki do ojczyzny w Częstochowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa kościoła, rok 1993.

 

Kościół został poświęcony 23 października 1994 roku przez bpa ordynariusza Adama Śmigielskiego w trakcie wizyty kanonicznej parafii. 1 sierpnia 1996 nowym proboszczem parafii, został ks. Jan Piekarski, dotychczasowy proboszcz parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sosnowcu-Kazimierzu. W 1997 parafia otrzymała zezwolenie na budowę Domu Parafialnego, który został ukończony w 1999 roku. Oddanie do użytku nastąpiło w 2004 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek plebanii, 1999 r.

Konsekracji kościoła dokonał 13 kwietnia 2008 roku bp Adam Śmigielski. Uroczystość ta odbyła się w obecności licznie zgromadzonych parafian oraz duchowieństwa. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe górników, Koła Gospodyń Wiejskich, Koła Związku Kombatantów oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

W czerwcu roku 2009 proboszcz Jan Piekarski został przeniesiony, a na jego miejsce ordynariusz sosnowiecki bp Grzegorz Kaszak mianował ks. Mirosława Wilka. Pięć lat później jego następcą został ks. Andrzej Ciszewski, do dziś służący w parafii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół w Sarnowie obecnie.

4.jpeg
5.jpeg
2.jpeg
3.jpeg
IMG_0802.JPG
bottom of page